2. třída

ČJ - zopakujte si - tvrdé a měkké souhlásky
                                 - podívejte se na obojetné souhlásky (b, f, l, m, p, s, v, z)
                                 - procvičujte s dětmi opis, přepis a diktát
                                 - procvičujte čtení
 
M - procvičujte - sčítání a odčítání do 100 (zkuste i s přechodem přes 10)
                             -  jednoduché i složitější slovní úlohy
                             - narýsovat úsečku dané délky
Zdravím všechny děti i Vaše rodiče a posílám další úkoly na procvičování.
Český jazyk - pravidelně čtěte
                       - doplňujte i, í, y, ý do daných slov ,( můžete psát přímo do sešitu )
                       - pište i cvičení z učebnice ČJ
                       - napište v Písance aspoň 6 stránek
                       - zkuste si s rodiči zahrát hru:" Město, jméno, zvíře, věc " na papír, (potom napište i do Písanky)
 
Matematika - vypočítejte slovní úlohy , napište odpovědi a můžete i znázornit , (rovněž do sešitu)
 
Prvouka - procvičujte názvy zvířat -  doplňujte samec, samice, mládě (i v pracovním sešitě)
                 - procvičujte hodiny 
Zdraví paní učitelka
 
Mgr. Barbora Tomšů