• 4. třída

Český jazyk - zopakujte si:
 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy ( slova ohebná a slova neohebná),
 • Pádové otázky
 • Podstatná jména (vzory podstatných jmen všech rodů, jejich skloňování –  opakování probraného       učiva)
 • Písemně: str. 78, cvičení 4, vyskloňovat slova: škola a košile

Čtení - Umět zpaměti celý úryvek z básně Vodník od K.J. Erbena - opakování str. 80 - 81. Dále procvičujte čtení str. 82 - 141, každý den si postupně po stránkách přečti jeden článek nebo báseň. Do sešitu napiš název článku a autora, ze str. 103 opiš báseň "Nápisy na vajíčka" K. Svolinský. K tomu si můžeš nakreslit obrázek. Až se sejdeme, budeme pracovat s přečtenými články a básněmi.

na www.onlinecviceni.cz si procvičuj:

 • pravopisná cvičení
 • určování slovních druhů
 • skloňování podstatných jmen
 • doplňování -i,-í/-y,-ý  (věty, dvojvýrazy, tvary slov)
 • procvičování od 13. 4.  do 29. 5.
 • učivo na červen

Matematika - na stejných stránkách www.onlinecviceni.cz si procvičuj:

 • Malou násobilku (1–10) JE NUTNÉ ZNÁT PERFEKTNĚ!
 • Počítání do 10 000
 • Zaokrouhlování
 • Matematické pojmy
 • Písemné sčítání a odčítání do 10 000
 • Písemné násobení do 10 000
 • Násobení, dělení čísly 10, 100, 100
 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem
 • procvičování od 13. 4. do 17. 4.
 • učivo na červen
Anglický jazyk

Přírodověda

Vlastivěda