9. třída 

konzultace: pro účast nutno dodat "Čestné prohlášení"
                    pondělí 8. 6. 2020 od 9.00 do 10.30
                    středa 10. 6. 2020 od 9.00 do 10.30
                    úterý 16. 6. 2020 od 9.00 do 10.30
                    čtvrtek 18. 6. 2020 od 9.00 do 10.30 
úterý 23. 6. 2020 9.00 závěrečné focení v tričkách
Český jazyk
Matematika - vypracované úlohy doneste, nebo vhoďte podepsané do schránky školy
Anglický jazyk
Chemie

Fyzika

Přírodopis

Dějepis

Zeměpis

Občanská výchova