Akce školy 2012/2013

Vítězové jarního sběru starého papíru

10.06.2013 16:10

Nejlepší sběrači v jarním kole sběru starého papíru se vypravili navštívit Bartošovice na Moravě, místo kde sídlí stanice na ochranu ohrožených druhů zvířat. Děti si mohly prohlédnout živá zvířata expozici jednotlivých ekosystémů. Deváťáci si změřili obvod největšího živého organismu na území republiky.

Za poznáním i zábavou

07.06.2013 16:20

8. a 9. ročník si vyjel do krajského města. Žáci si „nadšeně“ zopakovali látku z dějepisu – osvobození Ostravy – tank a Sýkorův most, středověk – pozůstatky hradeb. Pěšky i tramvají dorazili na místo určení – vysoké pece, U6 (interaktivní výstava). Motto výstavy je: exponátů je přikázáno se dotýkat. Vyřádili se všichni, vyzkoušeli si vynálezy od kolovratu až po trenažér letadla. Nezapomněli ani na Nautilus kapitána Nema.  

Deset – je to moc anebo málo?

06.06.2013 16:01

Dne 6. 6. 2013 navštívily paní učitelky třídní vítězných tříd v jarním kole soutěže ve sběru starého papíru se svými žáky havířovskou nemocnici. Peníze za odevzdaný starý papír už po desáté pomohou malým pacientům na dětském oddělení k návratu ke zdraví. Částka 3780 korun za více než 2,5 tuny papíru pomůže k zakoupení přístroje k zjišťování cystické fibrózy u dětí. Zástupci nemocnice provedli žáky a paní učitelky dětským oddělením a poděkovali všem účastníkům sběru za peněžní dar.

  

Recyklace, to je když . . .

21.05.2013 16:15

Dospělí s tím nadělají. Žáci sedmého ročníku se rozhodli nabídnout svým malým spolužákům, snadné vysvětlení tohoto cizího slova. Pod odborným vedením paní učitelky v hodinách praktických cvičení probíhala recyklace: krabičky od botiček, bonbonů a lízátek se barvami a speciálním řezacím nástrojem mění ve vagónky a lokomotivu i s kouřem, kotoučky z vedení a vyřazené drátky nahradí kola a spojení mezi jednotlivými díly. Vyřazený materiál neskončil na skládce, ale rozšíří vozový park hraček dětem v družině.  

 

Den Země

03.05.2013 09:43

Z bláta do školy aneb letošní školní Den Země probíhal pod střechou naší milované školičky. Naši bývalí žáci se uvolnili z vyučování nebo praxe a přišli si vyzkoušet, jaké to je na druhé straně katedry. Nebo-li, pro méně chápavé, v roli učitele. Že to byl supr školní den netřeba říkat, foto hovoří jasnou řečí.

Spolupráce dvou generací.

19.04.2013 15:55

Žáci 8. ročníku vyrazili dvoukolákem za paní Porembskou a panem Vavříkem. Ti už na ně čekali s nastřádaným starým papírem. Přispívají dětem k jejich sběru takto již po několikáté. Vědí, že peníze za sběr dostane opět dětské oddělení havířovské nemocnice.

Adoptovaný papoušek Ara hyacintový - Hugo

19.04.2013 11:23

Děti ve výtvarné výchově tvořily akvarely a papírové modely adoptovaného papouška. Peníze na adopci jsou z podzimního kola sběru starého papíru. 

Exkurze žáků 8. ročníku do Ostravy Vítkovic

10.04.2013 16:08

Paní výchovná poradkyně s žáky 8. ročníku navštívila výrobní haly Vítkovic. Žáci si mohli prohlédnout zařízení továrny a jednotlivé pracovní postupy pod odborným dohledem školitele.

 

Karneval

08.03.2013 15:39

Rok se s rokem sešel a v naší tělocvičně se opět konal KARNEVAL. Účast byla hojná, masky nápadité a o pěkné soutěže nebyla nouze.

Devatero řemesel

05.02.2013 11:28

SOU Baron school s.r.o. pořádalo pro žáky 9. ročníků soutěž Devatero řemesel. Jak se nám tam líbilo se podívejte sami.