Digitální učební materiály

Český jazyk a literatura

 
 

1. ročník

 

2. ročník

 

3. ročník

 

4. ročník

 

5. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

Matematika

 
 

1. ročník

  2. ročník
  5. ročník

 

6. ročník

  7. ročník
  8. ročník

 

9. ročník

Seminář z matematiky

 

 

6. ročník

Přírodopis

 
 

6. ročník

 

7. ročník

 

9. ročník

Dějepis

 
 

7. ročník

 

8. ročník

Chemie

 
 

8., 9. ročník

Zeměpis

 
 

8. ročník

 

9. ročník

Přírodověda

 
  4. ročník

Vlastivěda

 
 

4. ročník

Prvouka

 
 

3. ročník

 

Projekty 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země