Český jazyk a literatura 1. ročník

JAZYKOVÁ VÝCHOVA    
Vyvození písmene A, a notebook pdf
Vyvození písmene E, e notebook pdf
Vyvození písmene I, i notebook pdf
Vyvození písmene O, o notebook pdf
Vyvození písmene U, u notebook pdf
Vyvození M, m notebook pdf
Vyvození T, t notebook pdf
Dvojhlásky au, ou notebook pdf
Hláska K, k notebook pdf
Hlásky S, s a Š, š notebook pdf
Hlásky C, c a Č, č notebook pdf
Hlásky B, b a D, d notebook pdf
Vyvození R, r a Ř, ř notebook pdf
Pořadí vět notebook pdf
Samohlásky notebook pdf
Samohláska a/á  notebook  pdf
Samohláska e/é notebook pdf
Samohláska i/í notebook pdf
Samohláska o/ó notebook pdf
Samohláska u, ú, ů notebook pdf

 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...