Český jazyk a literatura 2. ročník

 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

Věta - pracovní list

doc

pdf

Druhy vět - pracovní list

doc

pdf

Slova - slabiky pracovní list

doc

pdf

Krátké a dlouhé samohlásky a-á - pracovní list

doc

pdf

Krátké a dlouhé samohlásky a-á, e-é, i-í  - pracovní list

doc

pdf

Krátké a dlouhé samohlásky - pracovní list

doc

pdf

Dvojhlásky au - ou  pracovní list

doc

pdf

Tvrdé souhlásky - pracovní list

doc

pdf

Měkké souhlásky - pracovní list

doc

pdf

Obojetné souhlásky - pracovní list

doc

pdf

Slabikotvorné souhlásky l, r - pracovní list

doc

pdf

Slova významem podřazená a nadřazená - pracovní list

doc

pdf

Podstatná jména - pracovní list

doc

pdf

Vlastní jména osob - pracovní list

doc

pdf

Vlastní jména zvířat, měst a vesnic - pracovní list

doc

pdf

Předložky - pracovní list

doc

pdf

Slovesa - pracovní list

doc

pdf

Skupiny dě, tě, ně - pracovní list

doc

pdf

Skupiny bě, pě, vě, mě - pracovní list

doc

pdf

Opakování a procvičování učiva 2. třídy - pracovní list

doc

pdf

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA    
Dušičky nebo Halloween notebook pdf
Pozdravy notebook pdf
Podzim notebook pdf
Strašpytel notebook pdf
Oslovení notebook pdf
Kouzelná slova notebook pdf
Kamarád notebook pdf
Králík notebook pdf
Hrníček notebook pdf
Náramek - dárek pro maminku notebook pdf
U lékaře notebook pdf