Český jazyk a literatura 3. ročník

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Dopis z tábora

notebook

pdf

Ptáčata

notebook

pdf

Medvěd na náměstí - osnova

notebook

pdf

Dušičky - vypravování

notebook

pdf

Halloween

notebook

pdf

Příhoda s paletou - osnova

notebook

pdf

Čert - popis loutky

notebook

pdf

Dopis

notebook

pdf

Popis vánočního stromečku

notebook

pdf

 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...