Chemie 8., 9. ročník

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY  
Názvosloví kyselin a hydroxidů - kvíz htm pdf
Co se dozvím z PSP ppt pdf
Přechodné prvky - křížovka docx pdf
Kovy, nekovy a polokovy pptx pdf
Síra pptx pdf
Vodík notebook pdf
Kyslík notebook pdf
Halogeny notebook pdf
PSP pracovní list - test docx pdf
Chemická vazba pptx pdf
Typy chemické vazby pptx pdf
Iontové sloučeniny pptx pdf
AZ - kvíz notebook pdf
Prvky - křížovka docx pdf
Oxidy - opakování, pracovní list docx pdf
Kyseliny - opakování, pracovní list docx pdf
Dvouprvkové sloučeniny notebook pdf
Kovy a nekovy, pracovní list docx pdf
Kovy - osmisměrka docx pdf
Organika vzorce - 9. ročník docx  pdf 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země