Dějepis 7. ročník

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA    
Francká říše ppt pdf
Francká říše - pracovní list doc pdf
Byzantská říše ppt pdf
Křesťanství v raněstředověké Evropě ppt pdf
Arabové a jejich výboje ppt pdf
Slované ppt pdf
Počátek dějin českých zemí, Sámova říše ppt pdf
Vznik Svaté říše římské ppt pdf
Velká Morava ppt pdf
Počátek dějin českých zemí ppt pdf
Počátky českého státu doc pdf
První přemyslovští králové ppt pdf
Život v přemyslovských čechách - pracovní list doc pdf
Románský sloh v Čechách ppt pdf
Proměna střadověké krajiny ppt pdf
Města a jejich význam ppt pdf
Středověká vzdělanost ppt pdf
Gotický sloh v Čechách  ppt  pdf
Vrcholný středověk - gotika htm pdf
Křížové výpravy ppt pdf

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...