Matematika 1. ročník

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE    
Porovnávání čísel doc pdf
Rozklad čísel doc pdf
Obor čísel 0 - 7 doc pdf
Sčítání v oboru čísel do 7 doc pdf
Odčítání v oboru čísel do 7 doc pdf
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7 docx pdf
Obor čísel 0 - 8 docx pdf
Sčítání v oboru čísel do 8 docx pdf
Odčítání v oboru čísel do 8 docx pdf
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8 docx pdf
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9 doc pdf
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10 doc pdf
Obor čísel 0 - 20 doc pdf
Numerace do 20 doc pdf
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 doc pdf
Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10 doc pdf
Vztahy o několik více x méně doc pdf
Metr, litr, kilogram doc pdf
Opakování a procvičování doc pdf
Rébusy a křížovky doc pdf

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země