Matematika 2. ročník

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE - pracovní listy  
Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 doc pdf
Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20, procvičování doc pdf
Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 doc pdf
Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 doc pdf
Metr, litr, kilogram doc pdf
Desítky- jednotky doc pdf
Počítání do 100 doc pdf
Sčítání desítek doc pdf
Odčítání desítek doc pdf
Sčítání a odčítání desítek doc pdf
Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku doc pdf
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel doc pdf
Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 doc pdf
Odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 doc pdf
Opakování a procvičování sčítání a odčítání doc pdf
Příprava na násobení a dělení doc pdf
Násobení a dělení dvěma doc pdf
Násobení a dělení třemi doc pdf
Násobení a dělení čtyřmi doc pdf
Procvičování násobení a dělení doc pdf

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...