Matematika 5. ročník

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE    
Nerovnice ppt pdf
Zlomky - procvičování notebook pdf
Jednotky délky - pracovní list doc pdf
Početní operace ppt  pdf 
Převody jednotek délky notebook pdf
Názvy členů operací notebook pdf
Převody délkových jednotek ppt pdf
Jednotky obsahu ppt pdf
Nula notebook pdf
Aritmetický průměr notebook pdf
Zlomky ve slovních úlohách - pracovní list doc pdf
Sčítání zlomků - pracovní list doc pdf
Aritmetický průměr - pracovní list doc pdf
Zaokrouhlování přirozených čísel notebook pdf
Rovnice ppt pdf
Zlomky v úlohách - pracovní list doc pdf
Počítáme výhodně - pracovní list doc pdf
Písemné násobení ppt pdf

 

 

Projekty 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země