Matematika 5. ročník

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE    
Nerovnice ppt pdf
Zlomky - procvičování notebook pdf
Jednotky délky - pracovní list doc pdf
Početní operace ppt  pdf 
Převody jednotek délky notebook pdf
Názvy členů operací notebook pdf
Převody délkových jednotek ppt pdf
Jednotky obsahu ppt pdf
Nula notebook pdf
Aritmetický průměr notebook pdf
Zlomky ve slovních úlohách - pracovní list doc pdf
Sčítání zlomků - pracovní list doc pdf
Aritmetický průměr - pracovní list doc pdf
Zaokrouhlování přirozených čísel notebook pdf
Rovnice ppt pdf
Zlomky v úlohách - pracovní list doc pdf
Počítáme výhodně - pracovní list doc pdf
Písemné násobení ppt pdf
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU    
Základy geometrie notebook pdf
Čtverec a obdélník notebook pdf
Obsah čtverce a obdélníku - pracovní list doc pdf
Grafický součet a rozdíl úseček ppt pdf
  doc pdf
  notebook pdf
    pdf
    pdf
    pdf
    pdf
    pdf
    pdf
    pdf
    pdf

 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...