Matematika 6. ročník

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU    
Dvě přímky doc pdf
Obvod a obsah čtverce a obdélníku v úlohách doc pdf
Rýsování - rozcvička notebook pdf
Geometrické značení notebook pdf

 

 

Projekty 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země