Matematika 8. ročník

ČÍSLO A PROMĚNNÁ    
Procenta notebook pdf
Druhá mocnina ppt pdf
Odhad a výpočet druhých mocnin ppt pdf
Druhá odmocnina ppt pdf
Mocnina, odmocnina - pracovní list doc pdf
Pythagorova věta ppt pdf
Pythagorova věta v příkladech notebook pdf
Pythagorova věta - pracovní list doc pdf
Pythagorova věta - užití ppt pdf
Pythagorova věta v rovinných útvarech ppt pdf
Iracionální čísla ppt pdf
Třetí mocnina ppt pdf
Operace s mocninami ppt pdf
Rozvinutý zápis čísla ppt pdf
Dvojčleny - pracovní list doc pdf
Výrazy notebook pdf
Rovnice ppt pdf
Slovní úlohy ppt pdf

 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...