Přírodověda 4. ročník

ROZMANITOST PŘÍRODY    
Živé organismy notebook pdf
Potravní vazby notebook pdf
Potravní vazby - pracovní list docx pdf
Společenstva okolí lidských obydlí notebook pdf
Společenstva okolí lidských obydlí - pracovní list docx pdf
Společenstva polí notebook pdf
Společenstva polí - pracovní list docx pdf
Společenstva vod notebook pdf
Živočichové našich vod notebook pdf
Rostliny našich vod - pracovní list doc pdf
Živočichové našich vod - pracovní list doc pdf
Společenstva lesů notebook pdf
Houby notebook pdf
Společenstva lesů - pracovní list doc pdf
Živočichové v lese notebook pdf
Živočichové v lese - pracovní list doc pdf
Horniny a nerosty notebook pdf
Horniny a nerosty - pracovní list doc pdf
Domácí zvířata a jejich chov notebook  pdf 
Domácí zvířata a jejich chov - pracovní list  doc  pdf

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země