Prvouka 3. ročník

ČLOVĚK A JEHO SVĚT    
Cesta do školy - chodci notebook pdf
Cesta do školy - pracovní list doc pdf
Obec  notebook  pdf
Obec - pracovní list doc pdf
Naše obec ppt pdf
Naše obec - pracovní list doc pdf
Česká republika notebook pdf
Česká republika - pracovní list doc pdf
Jsme Evropané notebook pdf
Jsme Evropané - pracovní list doc pdf
Povrch krajiny notebook pdf
Povrch krajiny - pracovní list doc pdf
Využití krajiny notebook  pdf 
Využití krajiny - pracovní list doc pdf
Voda v krajině notebook  pdf 
Voda v krajině - pracovní list doc pdf
Orientace v krajině  notebook  pdf
Orientace v krajině - pracovní list doc pdf
Místo kde žijeme notebook pdf
Místo kde žijeme - pracovní list doc pdf

 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...