Zeměpis 9. ročník

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ    

Evropská unie

ppt
 notebook 

pdf

EU -  státy a jejich hlavní města pracovní list

doc

pdf

Globalizace

ppt

pdf

Globalizace - pracovní list

docx

pdf

Rozdíly ve vyspělosti zemí

ppt

pdf

Kolonizace světa

ppt

pdf

Kolonizace - pracovní list

doc

pdf

Mezinárodní organizace

ppt

pdf

Kulturní rozmanitost lidstva

 ppt 

pdf

Ochrana kulturního a přírodního dědictví

ppt

pdf

Osídlení

 ppt 

pdf

Zemědělství

ppt

pdf

Zemědělství v ČR

 ppt 
notebook

pdf

Průmyslová revoluce

ppt notebook

pdf

Průmyslové oblasti světa

ppt notebook

pdf

Průmyslová výroba

 ppt 

pdf

Zpracovatelský průmysl

ppt

pdf

Energetika

ppt

pdf

Doprava

ppt

pdf

Doprava - pracovní list

doc

pdf