EU Peníze školám

Aktivity:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.

 

 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.

Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země