EU Peníze školám

Aktivity:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.

 

 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.

Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.