1954/1955

Osmiletá střední škola Havířov III.  

Vedoucí pracovníci:

Ředitel:  Kornel Kupidlovský

Zástupce ředitele: František Koziorka

 

Složení učitelského sboru:

 Z první osmileté střední školy  v Šenově přecházejí na novou školu jako učitelé:

 

Libor Balon
Přemek Ruta
Jiřina Rutová
Františka Pilchová
Josef Dvořák

Z bývalé školy národní na Podlesí přecházejí:

Růžena Bernatíková Božena Menšíková
Vlasta Kolichová Antonín Uher
Květa Polachová Josef Kostřánek
Blažena Štodtová p.Máca
Ludmila Vavrečková p. Stehlíková

Nově ustanovení učitelé jsou většinou začátečníci, většinou s jednoletou nebo dvouletou praxí. Jsou to:

Jiřina Kantorová Beránek
Antonín Hradil Nováková
Marie Kosová Dagmar Sedláčková
Milena Boturová Doubravka Dvořáková
Věra Benešová Kornášová
Metoděj Grulich Blažena Vrbová
Richterová Štěrbová
Vratislav Klimeš Maťátková
Proske Libuše Bočková