1954/1955

Osmiletá střední škola Havířov III.  

Vedoucí pracovníci:

Ředitel:  Kornel Kupidlovský

Zástupce ředitele: František Koziorka

 

Složení učitelského sboru:

 Z první osmileté střední školy  v Šenově přecházejí na novou školu jako učitelé:

 

Libor Balon
Přemek Ruta
Jiřina Rutová
Františka Pilchová
Josef Dvořák

Z bývalé školy národní na Podlesí přecházejí:

Růžena Bernatíková Božena Menšíková
Vlasta Kolichová Antonín Uher
Květa Polachová Josef Kostřánek
Blažena Štodtová p.Máca
Ludmila Vavrečková p. Stehlíková

Nově ustanovení učitelé jsou většinou začátečníci, většinou s jednoletou nebo dvouletou praxí. Jsou to:

Jiřina Kantorová Beránek
Antonín Hradil Nováková
Marie Kosová Dagmar Sedláčková
Milena Boturová Doubravka Dvořáková
Věra Benešová Kornášová
Metoděj Grulich Blažena Vrbová
Richterová Štěrbová
Vratislav Klimeš Maťátková
Proske Libuše Bočková

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...