1955/1956

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Božena Němcová

Zástupce ředitele:

Výchovný poradce: 

Administrativní pracovnice: Drahomíra Muchová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A Růžena Bernatíková
I.B Zdeňka Fetterová
I.C Květoslava Polachová
I.D Jiřina Kantorová
I.E Blažena Štodtová
II.A Josef Kostřánek
II.B Vlasta Kolichová
II.C Františka Pilchová
II.D Alena Cardová
II.E Milena Smičková
III.A Věra Benešová
III.B Marie Kosová
III.C Antonín Hradil
IV.A Metoděj Grulich
IV.B Vratislav Klimeš
IV.C Libuše Bočková
V.A Božena Menšíková
V.B Ludmila Vavrečková
V.C Irena Banasinská

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A Jiřina Rutová
VI.B Dagmar Sedláčková
VI.C Libor Balon
VII.A Blažena Vrbová
VII.B Dagmar Kornášová
VII.C Antonín Slezáček
VIII.A Josef Dvořák
VIII.B Přemek Ruta

 Netřídní

Doubravka Dvořáková

 Družina mládeže

Vychovatelka : Vilma Knězková
Vychovatelka: Ilona Vašíčková

Správní zaměstnanci

Školnice: Marie Zbranková
  Emilie Pivovarová
Uklízečky : Ludmila Jurnostová
  Alžběta Kochanová
  Josefa Kovaczová
  Antonie Pščolková
  Marie Opletalová
Topiči: Amílie Tomisová
  Helena Krejčí
  Otakar Zbranek
  Josef Pivovar

Školní jídelna

 

Vedoucí ŠJ : Štěpánka Pěgřimková
Kuchařky : Marie Pardubická
  Anežka Jakubczáková
  Žofie Poláková
Prac. provozu: Dana Matějková
  Jiřina Rendlová
  Jarmila Onderková
  Jindřiška Bernardyová