1964/1965

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Božena Němcová

Zástupce ředitele: Květoslava Polachová, Arnošt Perger

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A Jiřina Kraftová
I.B Gabriela Ortová
I.C Marie Kubacká
I.D Zdeňka Holanová, od 5.12. Ema Krejčová
II.A Zdeňka Křižáková, od 14.5. Karla Chammerová, od 4.6. Jindřiška Škutová
II.B Růžena Bernatíková
II.C Marta Borovcová
II.D Vlasta Tomášková, 9.2.-31.3. Albína Kubínková, 5.4.--10.5. Zdeňka Holanová
III.A Eva Havlásková
III.B Anna Vodičková, od 11.1. Anna Kovářová
III.C Věra Doleželová
IV.A Jindřiška Škutová
IV.B Božena Nedbalcová
IV.C Emil Minařík
IV.D Jana Holá
V.A Marie Musialová
V.B Ludmila Pavlínová
V.C Marie Frýdlová
V.D Marie Urbanová

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A Marie Střižíková -  Čj, N
VI.B Ludmila Vavrečková - 1. st. 
VI.C Miloslava Šajdrová - Čj, Hv
VI.D Božena Říhová - M, Vv, Rýs.
VII.A Bohuslav Holuša - Čj, Rj
VII.B Vladimír Novák - 1. st., dálk. st. M, dílny
VII.C František Přeček - M, F
VII.D Drahomíra Bagová - Čj, Rj
VIII.A Jiří Šabacký - M, F, dílny
VIII.B Květoslava Valová - Čj, D
VIII.C Eva Hermanová - řízená praxe Ch, F
VIII.D Bohumil Outrata - Bi, Z, pozemky
IX.A Irena Banasinská - Bi, Z
IX.B Květoslava Sychrová - Čj, Rj
IX.C Doubravka Dvořáková - Čj, Rj

 

Netřídní

Lydie Flisníková - 1.st.
Františka Pilchová - Bi, Z, pozemky
Anna Sedlecká - 1.st.
Božena Šimečková - Z, práce v domácnosti

Dagmar Tichá - řízená praxe Ch, dílny

 

 Družina mládeže

Vedoucí vychovatelka: Marie Kučírková
Vychovatelky: Bohdanka Ondrášková
  Erika Klimparová
  Marie Ševčíková
  Libuše Pavlasová

Skupinová vedoucí PO

Jana Dvoroková

Správní zaměstnanci

Školník: Antonín Chromík, Marie Skurková
Uklízečky: Františka Chromíková
  Hermína Křístková
  Anna Chromcová
  Marie Poliaková
  Marie Bremcziková
  Terezie Halomiová