1966/1967

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Arnošt Perger

Zástupce ředitele: Květoslava Polachová, Jiří Slabý

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A  Růžena Bernatíková
I.B  Anna Kudelková
I.C  Gabriela Ortová
II.A  Jarmila Karásková
II.B  Marta Henčová
II.C  Bohumila Michálková
III.A  Helena Berková
III.B  Danuše Sluková
III.C  Věra Prokopová
III.D  Ema Krejčová
IV.A  Marie Ožanová
IV.B  Anna Kovářová
IV.C  Marie Hurtová
IV.D  Vlasta Tomášková
V.A  Eva Havlásková
V.B  Jindřiška Škutová
V.C  Věra Doležalová
V.D  Božena Nedbalcová

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A  Lydie Flisniková - 1.-5. post. roč. M, Tv
VI.B  Jiřina Malinová - Bi, Ch
VI.C  Marie Urbanová - DS
VI.D  Iva Bernatíková - 1,-5, post. roč. +Tv
VII.A  Irena Banasinská - Bi, Z
VII.B  Květoslava Sychrová - Čj, Rj
VII.C  Božena Říhová - M, VV, Rý
VII.D  Doubravka Dvořáková - Čj, Rj
VIII.A  Eva Hermanová - F, Ch
VIII.B  Ludmila Vavrečková - bez aprobace
VIII.C  Miloslava Šojdrová - Čj, Hv
IX.A  Bohuslav Holuša Čj, Rj
IX.B  Květoslava Valová - Čj, D
IX.C  Jiří Saforek

 

Netřídní

 Zdena Křižáková - 1.-5. post. roč.,  Vv, M
 Alena Kunčická - 1.-5. post. roč., řízená praxe
 Vladimír Novák - DS, M, Pv
 Františka Pilchová - Bi, Z Pv

Jiří Šabacký - M, F

 Božena Šimečková - Z, práce v domácnosti

 Marie Střižíková - DS, Čj, Nj

  Družina mládeže

Vedoucí vychovatelka: Marie Kučírková
Vychovatelky: Erika Ondráčková
  Erika Klimparová
  Libuše Pavlasová

Skupinová vedoucí PO

Marie Musialová

Správní zaměstnanci

Školník:

 Antonín Chromík

Uklízečky:  Marie Brencziková
   Terezie Halomiová
   Anna Chromcová
   Františka Chromíková
  Hermína Křístková
  Marie Skurková

Vedení školní jídelny

Vedení šk. jídelny:

 Věra Valuchová

Vedoucí kuchařka:  Marie Horáková
Kuchařky:  Marie Herudková
   Marie Mrázková
   Alena Vaculíková
   Božena Zounarová