1968/1969

Školu navštěvuje 879 žáků.

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Arnošt Perger

Zástupce ředitele: Květoslava Polachová, Jiří Slabý

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

Počet žáků

 I.A  Růžena Bernatíková

27

 I.B  Ema Kubášková

27

 I.C  Anna Kudelková

26

 II.A  Jarmila Karásková

37

 II.B  Gabriela Ortová

37

 III.A  Eva Havlásková

32

 III.B  Vlasta Tomášková

33

 IV.A  Božena Filínová

33

 IV.B  Věra Doležalová

34

 IV.C  Marie Hurtová

32

 V.A  Anna Kovářová

26

 V.B  Jindřiška Škutová

26

 V.C  Věra Prokopová

26

 V.D  Ema Krejčová

26

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

Počet žáků

 VI.A  Lydie Flisniková - 1.-5. post. roč. M, Tv

33

 VI.B  Zdeňka Křižáková - 1.-5. post. roč. M, Vv

34

 VI.C  Božena Šimečková - Z, práce v dom.

33

 VI.D  Alena Kunčická - 1. - 5. pst. roč. + Čj

32

 VII.A  Jiří Šabacký - M,F

35

 VII.B  Ludmila Vavrečková - 1. - 5. pst. roč. + M

35

 VII.C  Miloslava Šojdrová - Čj, Hv

37

 VIII.A  Eva Blanová - F, Ch

31

 VIII.B  Jiřina Malinová - Bi, Ch

31

 VIII.C  Jiřina Doláková - Rj, D

30

 VIII.D  Hana Richterová - Čj, D

31

 IX.A  Irena Banasinská - Bi, Z

31

 IX.B  Květoslava Sychrová - Čj, Rj

31

 IX.C  Doubravka Dvořáková - Čj, Rj

33

 

Netřídní

 Iva Bernatíková - 1. - 5. post. roč. +TV
 Marie Urbanová - dálkové studium Rj, Hv
 Vladimír Novák - Ds, M, Pv
 Františka Pilchová - Bi, Z Pv

 Alena Panáčová - M, F

 Marie Střižíková - DS, Čj, Nj

 

 

Družina mládeže

Vedoucí vychovatelka :

 Marie Kučírková

Vychovatelka :

 Erika Klimparová

Vychovatelka:

 Libuše Pawlasová

Skupinová vedoucí PO

Marie Musialová

Správní zaměstnanci

Školník:

 Antonín Chromík

Uklízečky:  Marie Brencziková
   Terezie Halomiová
   Anna Chromcová
   Františka Chromíková
   Hermína Křístková
   Marie Skurková
   Emilie Hejníčková
   Ludmila Klimková

Vedení školní jídelny

Vedení šk. jídelny:

 Věra Valuchová

Vedoucí kuchařka:  Marie Horáková
Kuchařky:  Marie Herudková
   Marie Mrázková
   Božena Zounarová