1969/1970

Školu navštěvuje 797 žáků.

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Arnošt Perger

Zástupce ředitele: Květoslava Polachová, Jiří Slabý

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

Počet žáků

 I.A  Gabriela Ortová

34

 I.B  Jarmila Karásková - Bednářová

32

 II.A  Růžena Bernatíková

26

 II.B  Ema Kubašková

26

 II.C  Anna Kudelková

25

 III.A  Eva Zapletalíková

28

 III.B  Věra Prokopová

28

 III.C  Anna Kovářová

19

 IV.A  Eva Havlásková

31

 IV.B  Vlasta Tomášková

32

 V.A  Božena Filínová

31

 V.B  Ema Krejčová

31

 V.C  Marie Musialová

30

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

Počet žáků

 VI.A  Lydie Flisníková - 1. - 5. post. ročník, M, Tv

34

 VI.B  Marie Biedravová - M, F

34

 VI.C  Irena Banasinská - Bi, Z

33

 VII.A  Anna Kubínová - Čj, Rj

32

 VII.B  Mojmír Pokluda - M, Tv

33

 VII.C  Doubravka Dvořáková - Čj, Rj

30

 VII.D  Alena Kunčická - 1. - 5. post. roč., Čj

29

 VIII.A  Marie Kazdová - M, Ch

32

 VIII.B  Ludmila Vavrečková - 1.- 5. post.roč., M, Rj

33

 VIII.C  Miloslava Šojdrová - Čj, Hv

35

 IX.A  Jiří Šabacký - M, F

24

 IX.B  Jiřina Malinová - Bi, Ch

24

 IX.C  Jiřina Doláková - Rj, D

24

 IX.D  Hana Richterová - Čj, D

27

 

Netřídní

 Iva Bernatíková - 1. - 5. post. roč. TV
 Marie Urbanová - dálkové studium Rj, Hv
 Vladimír Novák - Ds, M, Pv
 Františka Pilchová - Bi, Z Pv

 Zdena Křižáková - 1. - 5. post. roč. , Vv, M

 Božena Šimečková - Z, práce v dom.
 Eliška Škodáčková - Rj, D

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka :

 Marie Kučírková

Vychovatelka :

 Erika Klimparová

 

 Libuše Vicherková - Pawlasová

   Miroslava Horkelová -                  od 8.12.1969

Správní zaměstnanci

Školník:

 Antonín Chromík

Uklízečky:  Marie Brencziková
   Františka Chromíková
   Hermína Křístková
   Marie Skurková
   Emilie Hejníčková
   Nováková
   Klečková

Vedení školní jídelny

Vedení šk. jídelny:

 Věra Valuchová

Vedoucí kuchařka:  Marie Horáková
Kuchařky:  Marie Herudková
   Marie Mrázková
   Božena Zounarová
   Dostálová