1971/1972

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Miloslav Vykydal

Zástupce ředitele: Miloslava Šojdrová, Miloslav Kučírek

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A Gabriela Ortová
I.B Jarmila Bednářová
I.C Květoslava Polachová
II.A Růžena Bernatíková
II.B Ema Kubášková
II.C Anna Kudelková (zvláštní třída pod. psych. oddělení)
III.A Anna Kukulková-Scheibingerová, provd. Galusová
III.B Květoslava Motlochová
III.C Anna Kovářová (vyrovnávací třída)
IV.A Božena Filínová
IV.B Marie Musiálová
IV.C Vlasta Štahurská (vyrovnávací třída)
V.A Eva Havlásková
V.B Věra Prokopová
 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A Marie Kazdorová, M-Ch
VI.B Jan Klos, M-Tv
VII.A Hana Richterová, Čj-D
VII.B Marie Urbanová, Rj-Hv
VII.C Jiří Šabacký, M-F
VIII.A Eva Blanová, F-Ch
VIII.B Jiřina Doláková, Rj-D
VIII.C Jiřina Malinová, Bi-Ch
SZT Ludmila Vavrečková, 1.-5. post. roč., M-Rý
IX.A Ludmila Kubinová, Čj-Rj
IX.B Doubrava Dvořáková, Čj-Rj
IX.C Stanislav Kraina, Tv

Netřídní

Irena Banasinská, Bi-Z
Iva Bernatíková, 1.-5. post. roč. + Tv
Zdena Křižáková, 1.-5. post. roč., M-Vv
Františka Pilchová, Bi-Z-Pv
Božena Šimečková, Z-práce v domácnosti
  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Marie Kučírková
Vychovatelky: Erika Klimparová
  Elena Šotkovská
 

Správní zaměstnanci

Školník:  Antonín Chromík
Uklízečky:  Brenčíková
   Hejníčková
   Halomiová
   Nováková
   Klečková
   Křístková
   Franková
 

Školní jídelna

Vedoucí: Věra Valuchová
Vedoucí kuchařka: Marie Horáková
Kuchařky: Marie Mrázková
  Božena Zounarová
Pomocné síly: Marie Herudková
  Dostálová