1973/1974

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Božislav Nogol

Zástupce ředitele: Antonín Filip, Vanda Kocurková

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A

Gabriela Ortová

I.B

Jarmila Bednářová

I.C

Lýdie Flisníková

II.A

Růžena Bernatíková

II.B

Anna Galusová

III.A

Božena Filinová

III.B

Marie Musialová

III.C

Květoslava Polachová (vyrovnávací třída)

IV.A

Iva Chrobáčková

IV.B

Vlasta Štahurská

IV.C

Anna Kudelková (zvláštní třída psych.oddělení)

V.A

Anna Kovářová

V.B

Věra Doležalová

 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A

Ludmila Vavrečková, 1.-5. post. v., učí M, Rý

VI.B

Jiřina Doláková, R- D

VII.A

Ludmila Kubínová, Čj – R

VII.B

Doubrava Dvořáková, Čj- R

VII.C

Zdeňka Křižáková, 1. – 5. post. r., učí M, Rý

VIII.A

Eva Blanová, F-Ch

VIII.B

Elina Šotkavská, Sl – R

IX.A

Hana Richterová, Čj– D

IX.B

Marie Urbanová, R– Hv

IX.C

Miroslav Jalový, M

 

Netřídní

Irena Banasinská

Marta Horváthová

Jiřina Malinová

Františka Pilchová

Jiří Šabacký – výchovný poradce

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Erika Klimparová

Vychovatelky:

Prokopová, Boberová

 

Šlachtová – bez kvalifikace

 

Správní zaměstnanci

Školnice:

Antonie Pščolková

Uklízečky:

Brenčíková

 

Hejníčková

 

Svetová

 

Bošilová

 Topiči:

Franková

 

Chromík 

 

Školní jídelna

Vedoucí:

Božena Orlová

Vedoucí kuchařka:

Marie Horáková

Kuchařky:

Marie Mrázková

 

Božena Zounarová

Pomocné síly:

Marie Herudková

 

Dostálová