1975/1976

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Božislav Nogol

Zástupce ředitele: Vanda Kocurková

Administrativní pracovnice: Zdeňka Michnová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A

Gabriela Ortová

I.B

Jarmila Bednářová

II.A

Růžena Bernatíková

II.B

Květoslava Polachová

II.C

Anna Kudelková

III.A

Emma Kubášková

III.B

Eva Havlásková

III.C

Vlasta Štahurská

IV.A

Iva Chrobáčková

IV.B

Jiří Chorazy

V.A

Božena Filinová

V.B

Marie Musiálová

 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A

Ludmila Vavrečková, 1.-5. post. r. , učí M-Ry

VI.B

Zdena Křižáková, 1.-5. post. r. , učí Vv-M

VII.A

Marie Pšurná, Rj-Hv

VII.B

Hana Richterová, Čj-D

VIII.A

Eva Blanová, F-Ch-Bv

VIII.B

Miroslav Hlavačka, M

VIII.C

Jiřina Malinová, Bi-Ch

IX.A

Doubrava Dvořáková, Čj-Rj

IX.B

Ludmila Kubínová, Čj-Rj

 

Netřídní

Irena Banasinská, Bi-Z-Pv

Iva Návratová, Ch-Tv

Františka Pilchová, Bi-Z-Pv

Jiří Šabacký, M-Fy

Elena Šotkovská, SL-Rj

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Erika Klimparová

Vychovatelky:

Prokopová

 

Herinková-Hájková

 

Pokorná

 

Šlachtová bez. kvalifikace

 

Správní zaměstnanci

Školník:

 Antonie  Pščolková

Uklízečky:

 Bošelová

 

 Hejníčková

 

 Bazgiezavá

 

 Svetavá

 Topiči:

 Chromik,Brenčíková

  

Školní jídelna

Vedoucí:

Božena Ortová

Vedoucí kuchařka:

Marie Horáková

Kuchařky:

Marie Mrázková

 

Božena Zounarová

Pomocné síly:

Marie Herudková

 

Dostálová

 

Rendlová

 

Vacková