1978/1979

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Božislav Nogol

Zástupce ředitele: Anna Mynařová

Administrativní pracovnice: Anna Zbranková

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A

Ružena Bernatiková

I.B

Květoslava Polachová

II.A

Gabriela Ortová

II.B

Jaroslava Bednářová

II.C

Lydie Flisníková

III.A

Emilie Boturová, Zdeňka Sklářová

III.B

Zdena Křižáková

IV.A

Ema Kubašková

IV.B

Jiří Chorazy

IV.C

Anna Kudelková

V.A

Božena Filinová

V.B

Marie Musialová

V.C

Ema Havlasková

 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A

Marie Pšurná, Rj-Hv

VI.B

Hana Richterová, Čj-D

VII.A

Vlad. Havrlantová, Čj- Vv

VII.B

Miroslav Hlavačka, M

VIII.A

Milan Badal, Z-Tv

VIII.B

Ludmila Kubínová, Čj-Rj

IX.A

Ludmila Vavrečková, M-Rý

IX.B

Eva Blanová-Velčovská, F-Ch

 

Netřídní

Irena Banasinská, Z-Př-Pv

Iva Chrobačková, 1.-5. post. roč. + Tv

Zdena Křižáková, 1.-5. post. roč., M-Vv

Františka Pilchová, Bi-Z-Pv

Božena Šimečková, Z-práce v domácnosti

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Erika Klimparová

Vychovatelky:

Josefa Gladišová

 

Pavla Procházková

 

Marie Prokopaná

 

Správní zaměstnanci

Školník:

 Antonie Pščolková

Uklízečky:

 Bazgierová

 

 Bystusová

 

 Hejníčková

 

 Bošelová

 

 Niemczyková

 

 Svetová

 

 Franková

 

 Danielová

 

 Vyrubalíková

 Topiči:

 Chromík

 

 Brenčíková

 

Školní jídelna

Vedoucí:

Ludmila Jeschová

Vedoucí kuchařka:

Pazdiorová

Kuchařky:

Horáková

 

Božena Zounarová

Pomocné síly:

Marie Herudková

 

Rasidlová

Vacková