1985/1986

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A

Gabriela Ortová

I.B

Vilma Pokorná

II.A

Emma Kubášková

II.B

Jarmila Bednářová

II.C

Eva Havlásková

III.A

Božena Filinová

III.B

Iva Chrobáčková

III.C

Lydie Flisníková, Zdena Hýblová

IV.A

Ladislava Spurná, Hv

IV.B

Marie Musiálová

IV.C

Anna Kudelková

 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

V.A

Hana Richterová, Čj- D

V.B

Jiřina Banasinská, Z-Př-Pv

VI.A

Věra Bracháčková, Př-Pv

VI.B

Ludmila Kubinová, Čj-Rj

VII.A

Ludmila Radová, F-Ch

VII.B

Ludmila Vavrečková, M-Rý

VIII.A

Elena Šotkovská, Sj-Rj

VIII.B

Marie Pšurná, Rj-Hv

 

Netřídní

Karin Karczmarczyková, Čj-Aj

Jiří Šabacký, F-M-Pv

Jaroslava Kotyková, Z-Tv

Halásek, M-F (poloviční úvazek)

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Pavla Bahounková

Vychovatelky:

Mária Rosypková

 

Eva Švarcová

 

Karla Zažirejová

 

Správní zaměstnanci

Školník:

 Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky:

 Emílie Hejníčková

 

 Alžběta Mayerová

 

 Mária Bodnárová

 

 Vanda Mechlová

Topiči:

 Josef Matušinský,  Mária Danihelová

 

Augustin Zounar

 

Školní jídelna

Vedoucí:

Liběna Grymová

Vedoucí kuchařka:

Jiřina Orszulíková

Kuchařky:

Jiřina Rendlová

 

Dana Sikorová

 

Božena Zounarová

 

Burdová

 

Květuše Vacková

 

Irena Vasiliadu