1988/1989

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A

Jarmila Bednářová

I.B

Emma Kubášková

II.A

Marie Musiálová

II.B

Gabriela Ortová

II.C

Iva Havlásková

III.A

Iva Chrobáčková

III.B

Božena Filinová

III.C

Lydie Flisniková

IV.A

Ladislava Spurná, Hv

IV.B

Viléma Pokorná

IV.C

Anna Kudelková

 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

V.A

Naděžda Kurzejová, M - Ch

V.B

Marie Pšurná, Rj - Hv

VI.A

Karim Karczmarczyková, Čj - Aj

VI.B

Jaroslava Kotyková, Z - Tv

VII.A

Elena Šotkavská, SL – R , Ludmila Radová, Ch - Fy

VII.B

Věra Bracháčková, Př - Pv

VIII.A

Hana Richterová, Čj - D

VIII.B

Irena Banasinská, Z – Př - Pv

 

Netřídní

Jiří Šabacký, M – Fy – Pv výchovný poradce

Zdeněk Hriser, Čj - VV

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Pavla Bahounková

Vychovatelky:

Mária Rosypková

 

Eva Švarcová

 

Karla Zažirejová

 

Správní zaměstnanci

Školník:

Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky:

 Mária Bodnárová

 

 Alžběta Mayerová

 

 Vanda Mechlová

 

 Růžena Ráblová

 

 Marie Řeřuchová

Topiči:

 Josef Matušinský – s. Zdeňka Samkvoá

 

 Mária Danihelová

 

 Jan Fedorňák

 

Školní jídelna

Vedoucí:

Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka:

Jiřina Oršulíková

Kuchařky:

Jiřina Rendlová

 

Dana Sikorová

 

Vilma Sedláčková

 

Květuše Vacková