1989/1990

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Anna Mynářová, Jiří Šabacký (od února 1990)

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A

Mária Rosypková

I.B

Viléma Pokorná

II.A

Jarmila Bednářová

II.B

Emma Kubášková

II.C

Iva Chrobáčková

III.A

Marie Musialová

III.B

Anna Kudelková - Gabriela Ortová

III.C

Eva Havlásková

IV.A

Igor Zaťko

IV.B

Božena Filinová

IV.C

Lydie Flisníková

V.A

Ladislava Spurná, Čj-Hv-Tv-Pv

V.B

Irena Banasinská, Př-Z-Pv

 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A

Naděžda Kurzejová, M-Ch-Tv

VI.B

Maria Pšurná, Hv-Rj

VII.A

Karin Karczmarczyková, Čj-Aj

VII.B

Jaroslava Kotyková, Z-Tv

VIII.A

Ludmila Radová, F-Ch

VIII.B

Věra Bracháčková, M-Př-Pv

 

Netřídní

Jiří Šabacký, M-Fy-Pv

Zdeněk Haiser, Čj-Vv

Anna Mýnářová,  D-On,Tv,Pv (od února 1990)

Kamila Prokopová,  Čj-D

Bohuslav Holuša, Čj-D-Rj (od 16.3.90)

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Pavla Bahounková

Vychovatelky:

Eva Švarcova

 

Karla Zažirejová

 

Správní zaměstnanci

Školnice:

 Oldřiška Fedorňaková

Uklízečky:

 Mária Bodnárová

 

 Alžběta Mayerová

 

 Vanda Mechlová

 

 Růžena Ráblová

 

 Mária Řeřuchová

 topiči:

 Ján Fedorňák

 

 Mária Danihelová

 

 Zdeňka Samková

 

Školní jídelna

Vedoucí:

Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka:

Jiřina Oršulíková

Kuchařky:

Jiřina Rendlová

 

Dana Síkorová 

 

Květuše Vacková