1990/1991

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel:  Eva Brabcová

Zástupce ředitele: Jiří Šabacký

 

Administrativní pracovnice: Miroslava Nezhodová

Vyučující I. stupeň

Třídnictví

Vyučující

I.A

Emma Kubášková

I.B

Jarmila Bednářová

II.A

Mária Rosypková

II.B

Viléma Pokorná

II.C

Lydie Flisníková

III.A

Igor Zaťko

III.B

Božena Filínová

III.C

Iva Chrobáčková

IV.A

Marie Musialová

IV.B

Anna Kudelková

IV.C

Eva Havlásková

V.A

Helena Kubínová

V.B

Lenka Kocurková

 

 

Vyučující II. stupeň

Třídnictví

Vyučující

VI.A

Ladislava Spurná , M-Ch-Tv

VI.B

Jiří Král , Hv-R

VII.A

Ludmila Radová , Čj-Aj

VII.B

Marie Pšurná , Z-Tv

VIII.A

Věra Bracháčková

VIII.B

Jaroslava Kotyková

 

Netřídní

Naděžda Kurzejová – výchovná poradkyně

Zuzana Kleinová

Anna Mynářová – Od 1.12.1990 důchod

Zdeněk Heiser

  

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Pavla Bahounková

Vychovatelky:

Eva Švarcová

 

Karla Zažirejová

 

Správní zaměstnanci

Školnice:

Oldřiška Fedorňáková

Uklízečky:

Mária Bodnárová

 

Alžběta Mayerová

 

Vanda Mechlová

 

Růžena Ráblová

 

Marie Řěřuchová

 topiči:

Ján Fedorňák

 

Mária Danihelová

 

Zdeňka Samková

 

Školní jídelna

Vedoucí:

Irena Vidlářová

Vedoucí kuchařka:

Jiřina Oršulíková

Kuchařky:

Jiřina Rendlová

 

Dana Síkorová 

 

Květuše Vacková