2018/2019

Vedoucí pracovníci a pracovníci sekretariátu

Ředitel: MVDr. Martin Svoboda, e-mail: skolni.zs@volny.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Renata Ochmanová, e-mail: renataochmanova@seznam.cz

Výchovný poradce: Ing. Jana Šlachtová, e-mail: jana.slachtova@seznam.cz

Personalista: Dagmar Votrubcová

Finanční referent: Anna Kubinová, e-mail: skolni.eko@volny.cz

Vyučující I. stupně

třídnictví vyučující
I. třída Mgr. Barbora Tomšů
II. třída Mgr. Gabriela Němcová
III. třída Mgr. Mária Rosypková
IV. třída Mgr. Marcela Matyášová
V. třída PaedDr. Taťána Pawerová - Čj, D

Vyučující II. stupně

třídnictví vyučující vyučované předměty
VI. třída Mgr. Pavla Nesvadbová Čj, Rj, D, Hv
VII. třída Mgr. Květa Przybylová Př, Přv, Vl, F, Prv, Pč
VIII. třída Mgr. Renata Ochmanová M, Inf, Vv
IX. třída MVDr. Martin Svoboda Z

 Netřídní

vyučující vyučované předměty
MVDr. Martin Svoboda F, Z, VkZ
Ing. Jana Šlachtová M, Ch, F, VkZ, Pč
Mgr. Martina Sládková Tv, Aj, Vv
Mgr. Eva Lomičová Aj, Pč

Asistenti pedagoga

Zuzana Smočková
Miroslava Novotná
Dagmar Mackovčáková
Monika Kožušníková
Renata Nováková
Hana Blažíková

Školní asistent

 

Sylvie Řepková

Vychovatelky

Irena Bartečková
Martina Pekárová

Nepedagogičtí pracovníci

provozář Zdenek Kubaczka
kuchařka Jana Ševěčková
uklízečka Vanda Mechlová
  Angelika Srncová
  Iveta Chourová