Informace k nástupu žáků I. stupně

25. 5. 2020 bude zahájena výuka žáků 1. až 5. třídy. Výuka bude nepovinná. Zákonni zástupci, kteří mají zájem o výuku svého dítěte, musí do 18. 5. 2020 doručit do školy čestné prohlášení a dotazník k docházce do škoní družiny a jídelny. Po 18. 5. 2020 nelze žáka k docházce do školy dodatečně zařadit. Každý žák bude mít kromě školních potřeb 2 roušky a sáček k uchování použité roušky. Ve škole jsou zabezpečena potřebná hygienická opatření, žáci budou mít k dispozici desinfekci, papírové ručníky. Budou rozděleni do skupin maximálně po 15 žácích, budou mít nástup k výuce v rozdílných časech a nebudou se setkávat ani během přestávek. Složení skupin bude až do konce školního roku neměnné. Během výuky budou sedět ve 2m odstupech, dle rozhodnutí vyučujícího si mohou sundat roušky. Každou skupinu žáků bude vyučovat pouze 1 učitel, učitelé se nebudou měnit. Vstoupit do budovy mohou pouze přihlášení žáci, doprovod rodičů nebude povolen. 
Čestné prohlášení i dotazník o ŠD a ŠJ ke stažení zde:  čestné prohlášení - dotazník.
Čestné prohlášení i dotazník si můžete vyzvednout ve škole, bude také zavěšeno u poštovní schránky na škole denně od 8.00 do 12.00. Vyplněné odevzdávejte do schránky školy.