Informace pro žáky 9. třídy

Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 mohou do školy docházet žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky. Tato docházka je dobrovolná a je podmíněna dodáním „Čestného prohlášení“ podepsaného zákonnými zástupci. Prohlášení v písemné podobě si můžete vyzvednout ve škole ve čtvrtek 7. 5. od 8.00 do 12.00.

Výuka bude probíhat ve dnech úterý a čtvrtek od 8.40 do 11.50 (2 vyučovací hodiny Čj a 2 vyučovací hodiny M). Zahájení výuky 12. 5. 2020 v 8.40.

Jsou zajištěna veškerá hygienická opatření, žáci si pouze přinesou 2 roušky a sáček k uložení roušky.