Den Země - Alternativní zdroje energie

19.05.2017 12:53

Odběhli jsme na chvíli ze školních lavic a uvědomili si, jak je důležité starat se o zachování přírody kolem nás.  Pátrali jsme, z kolika vrstev se skládá krabice od mléka nebo džusu. Zkoumali jsme sílu větru a zopakovali si důležitost alternativních zdrojů energie. 

 

Zpět