Dopravní soutěž

01.05.2019 11:31

V měsíci dubnu a květnu se vybraní žáci dopravního kroužku zúčastnili dvou dopravních soutěží – soutěže O pohár skřítka Dopraváka a městského kola dopravní soutěže Mladý cyklista. V soutěži O pohár skřítka Dopraváka se družstvo starších žáků (Jan Šušla, Miroslav Pokuta, Nikola Heczková a Karolína Gracová) umístilo na krásném 2. místě.

Zpět