Informace k prezenční výuce na I. stupni

12.04.2021 06:50

Dne 12. 4. 2021 bude na 1. stupni obnovena prezenční výuka, která bude probíhat rotačním způsobem. V týdnu od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021 budou přítomni ve škole žáci 1., 3. a 5. třídy. V týdnu od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 budou přítomni žáci 2. a 4. třídy. 

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR budou žáci navštěvovat prezenční výuku za těchto podmínek:

 1. Všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky, budou testováni neinvazivním, rychlým antigenním testem.
 2. Testování bude probíhat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy.
 3. Žáci se budou po příslušné instruktáži testovat sami.
 4. Žáci při testování budou v běžné třídě za dodržování přísných hygienických opatření.
 5. V případě pozitivního testu, bude žák odeslán do izolační místnosti, kde bude čekat na rodiče.
 6. Škola vydá rodičům potvrzení o pozitivitě žáka, a ti neprodleně budou informovat o této skutečnosti praktického nebo dětského lékaře.
 7. Pokud bude pozitivní test některého žáka v pondělí, zůstávají ostatní žáci s negativními testy ve škole. Pokud vyjde pozitivní test žáka ve čtvrtek, ostatní žáci jdou domů, kde vyčkají na výsledek dalšího testu (PCR) pozitivního žáka.
 8. Obdobným způsobem budou testováni všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.
 9. Pokud bude zákonný zástupce požadovat asistenci u testování svého dítěte, bude mu toto umožněno ve vestibulu školy za přísných hygienických podmínek a asistence pedagoga.

Provoz školní družiny:

 1. Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří mají prezenční výuku. Od 12. 4. pro žáky 1. a 3., od 19. 4. pro žáky 2. a 4. třídy. Pro žáky 5. a 6. třídy je školní družina až do odvolání přerušena.
 2. Děti, které navštěvují školní družinu v ranních hodinách, budou testovány při příchodu do družiny vždy v pondělí a ve čtvrtek za výše zmíněných podmínek.

Stravování:

 1. Škola zajišťuje stravování pro žáky i zaměstnance jako při distanční výuce.

Dítěti bude zakázaná účast na prezenční výuce, pokud bude vykazovat známky nebo bude uvádět, že pociťuje:

 1. Zvýšenou tělesnou teplotu
 2. Suchý kašel
 3. Dušnost
 4. Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 5. Ztrátu chuti a čichu
 6. Bolest v krku
 7. Bolest svalů a kloubů
 8. Rýmu nebo ucpaný nos
 9. Bolest hlavy

Dítě s takovými příznaky bude předáno do izolační místnosti, kde si jej vyzvedne zákonný zástupce.

Zpět