Provoz školy od 22. 3. 2021

22.03.2021 10:53

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 a do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

odst. 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce)

odst. 8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,  žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Provoz základní školy:

  • Všechny třídy se učí distančně.
  • Žáci, kteří nejsou připojeni on-line si práci a úkoly vyzvedávají a zároveň vyplněné odevzdávají ve vestibulu školy v pondělí a středu od 8:30 do 12:00 hod.
  • Individuální konzultace žáka a vyučujícího je umožněna po domluvě s daným vyučujícím. 
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Provoz školní družiny je přerušen.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování:

  • Žáci si mohou obědy (i dotované) vyzvedávat a odnášet v jídlonosiči (od 12.30 - do 13.00).
Zpět