Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021

31.12.2020 10:53

Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020

Provoz základní školy:

 • V pondělí 4.1.2021 nastoupí za zpřísněných hygienických podmínek třídy 1. a 2. a to:
  1. třída: začátek vyučování v 8:00 hod (v 7:45 hod vstup do školy).
  2. třída: začátek vyučování v 8:15 hod (v 8:00 hod vstup do školy). 
 • Ostatní třídy se učí distančně podle rozvrhu.
 • Vytištěné úkoly si mohou žáci vyzvedávat a zároveň vyplněné odevzdávat ve vestibulu školy každý pracovní den vždy od 8:30 do 12:00 hod.
  Individuální konzultace žáka a vyučujícího je umožněna po domluvě s daným vyučujícím. 
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Provoz školní družiny je pro prezenčně vzdělávané žáky, to je žáky 1. a 2. třídy.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Školní stravování:
 • Ve školní jídelně se stravují pouze žáci, kteří chodí do školy, ostatní žáci, učící se distančně, si mohou odnášet obědy (i dotované) v jídlonosiči (od 12.30 - do 13.00).
Zpět