Městské postupové kolo ve šplhu

16.12.2013 08:51
Ivo Jandek 9. tř. 3. místo
Nickolas Kosmel´ 9. tř.
Elemír Botoš 8. tř.
Michal Kanalaš 8. tř.
Zpět