Ocenění Mgr. Gabriely Němcové a družstva dopravní výchovy Mgr. Marcely Matyášové

28.03.2018 13:12

Mgr. Gabriela Němcová byla oceněna za svůj pedagogický přínos v rámci celoměstské akce Den učitelů. Cenu přijala z rukou primátorky Havířova Mgr. Jany Feberové.  Oceněno bylo také družstvo dopravní výchovy Mgr. Marcely Matyášové (Karolína Gracová, Dominik Šafrata, Hana Sihelská, Kristýna Ewa Grzelińská, Vanesa Marija  Grzelińská, Jan Šušla, Miroslav Pokuta a Jiří Nykl), které cenu získalo za 3. místo v soutěži „Zebra se za tebe nerozhlédne“ na celorepublikové úrovni. Všem oceněným blahopřejeme!

Zpět