Opatření od 14. 10. 2020

09.10.2020 23:31

Usnesením vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, se od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Opatření platí do 2. 11. 2020. 

Výuka od 2. 11. 2020 bude upřesněna dle pokynů ministerstva zdravotnictví.

Provoz školní výdejny nepřerušen, výdej obědů: 

I. stupeň 11. 40 - 12. 20, II. stupeň 12. 30 - 13.20. 

Žáci, kteří nemají zájem se v době distanční výuky stravovat, jsou povinni toto písemně sdělit třídnímu učiteli.

Zpět