Projekt "Zimní olympiáda"

06.02.2014 09:27

V rámci prevence sociálně-patologických jevů proběhne  únor 2014 v duchu „Olympijských kruhů“. Třídní kolektivy od 0. po 9. třídu proti sobě budou soutěžit například v přeskoku přes lana, přehazované, volejbale nebo štafetovém běhu. V duchu  olympijských kruhů proběhnou i  „barevné dny“. 5. 2. proběhl první soutěžní "Červený den".

Zpět