Recyklace, to je když . . .

21.05.2013 16:15

Dospělí s tím nadělají. Žáci sedmého ročníku se rozhodli nabídnout svým malým spolužákům, snadné vysvětlení tohoto cizího slova. Pod odborným vedením paní učitelky v hodinách praktických cvičení probíhala recyklace: krabičky od botiček, bonbonů a lízátek se barvami a speciálním řezacím nástrojem mění ve vagónky a lokomotivu i s kouřem, kotoučky z vedení a vyřazené drátky nahradí kola a spojení mezi jednotlivými díly. Vyřazený materiál neskončil na skládce, ale rozšíří vozový park hraček dětem v družině.  

 

Zpět