OKAP

V rámci výzvy č. 02_16_034, jsme se zapojili do projektu "Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání" OKAP, financovaného z prostředků OP VVV, prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundýrnímu vzdělávání. V rámci projektu OKAP se v průběhu tří let (2018–2021) zaměříme na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech. V projektu spolupracujeme se zapojenou SŠTO Lidická 1a/600, příspěvková organizace, v aktivitách:
Spolupráce SŠ a ZŠ na sdílení učeben/dílen/laboratoří v rámci povinné i nepovinné výuky.
Spolupráce na realizaci dovednostních workshopů s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli. 
 
Plánované období realizace: 2. 7. 2018 - 30. 6. 2021