Operační program potravinové a materiální pomoci

Naše škola se zapojila do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ podpořeném finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

Trvání aktivity: od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.