Operační program potravinové a materiální pomoci

Naše škola se zapojila do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ podpořeném finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

Trvání aktivity: od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018.

Celkový finanční podíl: 207.774,00 Kč.

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země