OP VVV 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Doba projektu:  1. 2. 2017 – 31. 1. 2018

V rámci tohoto projektu jsme získali finance pro fungování školního asistenta pro děti ohrožené školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou, spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 

Dále jsme vytvořili Čtenářský klub pro žáky ZŠ, včetně dětí ohrožených školním neúspěchem a pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. V období pěti po sobě jdoucích měsících, a následně dalších pěti, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

Poslední aktivitou v projektu je zřízení Klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, včetně dětí ohrožených školním neúspěchem a pro podporu matematické gramotnosti. V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

E-GROW, Stejná šance

EU Peníze školám

 Digitální učební materiály

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země