ŠABLONY II

OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“

V rámci tohoto projektu jsme získali finance pro fungování školního asistenta pro děti ohrožené školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou, spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Dále jsme vytvořili Čtenářský klub a Klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení pro žáky ZŠ, včetně dětí ohrožených školním neúspěchem a pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. V období pěti po sobě jdoucích měsících, a následně dalších pěti, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

Další aktivitou v projektu je doučování žáků ZŠ včetně dětí ohrožených školním neúspěchem. Celkem bude realizováno 19 bloků o délce trvání 5 měsíců. V rámci každého bloku proběhne 16 schůzek v délce trvání 60 minut. 

Doba projektu:  1. 12. 2018 – 30. 11. 2020