projekt CESTA

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569, KVIC Nový Jičín
Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu
je rozvoj kompetencí pedagogů MŠ a ZŠ pro přijímání a poskytování kolegiální podpory v regionu Moravskoslezského kraje. Rozvoj kolegiální podpory přinese zkvalitnění vzdělávání zaměřeného na úspěch každého dítěte a žáka.

Projekt umožní zvýšit:
-       počet pedagogů MŠ a ZŠ, kteří budou přijímat a poskytovat efektivní kolegiální podporu svým kolegům ve své škole,
-       pedagogů MŠ a ZŠ, kteří budou přijímat a poskytovat kolegiální podporu formou interního mentoringu,
-       počet pedagogů MŠ a ZŠ, kteří budou schopni stát se lektorem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tímto způsobem sdílet své dovednosti a zkušenosti z praxe.  
Popis projektu
Aktivity projektu jsou rozděleny do 6 klíčových aktivit (+ zahraniční stáže) a zaměřují se na získávání, procvičení či zdokonalování dovedností poskytovat kolegiální podporu v tématech:

a) individualizace vzdělávání ve smyslu práce s individuálními potřebami jednotlivých dětí/žáků (klíčová aktivita 1 pro MŠ a klíčová aktivita 4 pro ZŠ),

b) čtenářské, matematické pre/gramotnosti a polytechnického vzdělávání, resp. přírodovědné gramotnosti (klíčová aktivita 2 pro MŠ a klíčová aktivita 5 pro ZŠ). Zapojení pedagogové MŠ a ZŠ se soustředí na téma, které považují za významné pro sebe a/nebo pro svou školu a volí si ji při zahájení projetu. Kolegiální podporu budou přijímat a poskytovat ve zvolené oblasti,  

c) podporu pedagogů v oblasti interního mentoringu a uplatňování získaných dovedností v pedagogické praxi, podporu rozvoje lektorských dovedností pro ty pedagogy MŠ a ZŠ, kteří budou mít zájem a potenciál své zkušenosti zprostředkovat dalším učitelům formou aktivní lektorské činnosti (klíčová aktivita 3 pro MŠ a klíčová aktivita 6 pro ZŠ).  
 
V rámci projektu budou realizovány čtyři pětidenní stáže (bez cesty) na anglické základní škole, kde budou mít pedagogové možnost získat nové podněty přenositelné do své učitelské praxe, sdílet zkušenosti a diskutovat se svými zahraničními kolegy.

Součástí všech klíčových aktivit je podpora růstu osobnostních a sociálních kompetencí všech zapojených pedagogů MŠ a ZŠ prostřednictvím podpory jejich osobnostně sociálního rozvoje. 
Doba trvání projektu: 3. 4. 2017 - 31. 12. 2020