Projekty

Projekt 1.1 E-GROW

Škola je zapojena do projektu „Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů v základních školách“, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, celkový rozpočet projektu 11 332 760, 40 Kč.

Hlavním cílem projektu, do něhož je zapojeno celkem 9 havířovských základních škol, je podpora rozvoje a zkvalitnění výuky na základních školách zřizovaných statutárním městem Havířov prostřednictvím zavedení nových výukových metod a forem.

Participace ZŠ Školní na tomto projektu:
Tvorba moderních výukových materiálů, které budou digitalizovány a prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího portálu dány k dispozici všem školám zřizovaným statutárním městem Havířov. 

Projekt 1.2 Stejná šance

Škola je zapojena do projektu „Nastavení systému podpory rovných příležitostí v základních školách na území města Havířov“, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2, celkový rozpočet projektu 23 050 500,16 Kč.

Hlavním cílem projektu, do něhož je zapojeno celkem 8 havířovských základních škol, je nastavení systému práce s žáky se SVP a jejich motivace k dalšímu rozvoji v provázanosti na dlouhodobou strategii rozvoje lidských zdrojů, vzdělávací soustavu a eliminaci negativních jevů, které vznikají z důvodu vyloučení jedinců ze společnosti.

Participace ZŠ Školní na tomto projektu:
Vytvoření studovny pro žáky školy pro podporu jejich přípravy na vyučování a průběžné doplňování znalostí v návaznosti na běžnou výuku.

Další informace a dokumentaci k projektům najdete na:

Vzdělávací portál Havířov

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Den Země